اوبر و لیفت از همکاری با یکدیگر برای ایجاد یک دیتابیس مشترک از رانندگان متهم به آزار فیزیکی و جنسی خبر دادند تا از عدم فعالیت آن‌ها در این دو پلتفرم اطمینان حاصل شود.

کمپانی HireRight، پویا در زمینه بررسی سوءپیشینه (Background check)، بر دیتابیس مشترک لیفت و اوبر نظارت خواهد کرد. دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل در ایالات متحده نیز می‌توانند با شرط پیروی از قوانین و مقررات حریم خصوصی که لیفت و اوبر از آن‌ها تبعیت می‌کنند، در این برنامه که Industry Sharing Safety Program نام دارد، کمپانی کرده و به دیتابیس دسترسی داشته باشند.یکی از مدیران ارشد لیفت به خبرگزاری NBC News گفت: «ما می‌خواهیم این اطلاعات را با یکدیگر و در صورت امکان در آینده نزدیک با شرکت‌های دیگر به اشتراک بگذاریم تا همکاران ما بتوانند با تصمیم گیری آگاهانه پلتفرم‌های خود را امن‌تر کنند.»

دیتابیس مورد بحث حاوی اطلاعات قربانیان نخواهد بود. همچنین، هدف دیتابیس «تنها غیرپویا کردن رانندگان و افشای بخشی از اطلاعات هویتی آن‌هاست تا شرکت‌ها بتوانند راننده خاطی را روی پلتفرم خود شناسایی کنند.»ایجاد یک دیتابیس مشترک برای شناسایی رانندگان متهم به آزار جنسی، گامی بااهمیت برای اوبر و لیفت به شمار می‌رود که همواره به کم‌کاری در قبال محافظت از مسافران، به خاص خانم‌ها، در مطابق رانندگان آزاردهنده متهم گردیده‌اند.نخستین گزارش اوبر از ایمنی سرنشینان که سال ۲۰۱۹ منتشر گردید، فاش کرد که این کمپانی بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نزدیک به ۶ هزار گزارش از آزار جنسی دریافت کرده هست. سال ۲۰۱۹، ۱۴ زن به شکل ناشناس از لیفت شکایت کرده و این کمپانی را به کم‌کاری در بررسی سوءپیشینه رانندگان متهم کردند. اشتراک گذاری هویت رانندگان اخراج گردیده، یکی از راهکارهایی بود که اوبر در گزارش خود برای مقابله با این مشکل پیشنهاد کرد.